Chính sách viết hóa đơn VAT

- Theo quy định của Nhà nước, thuế suất VAT cho các sản phẩm trái cây tươi 5%.
- Quý khách hàng có nhu cầu viết hóa đơn VAT đối với các sản phẩm trái  cây tươi được yêu cầu ghi lại các thông tin cần thiết qua Mẫu phiếu yêu  cầu viết hóa đơn tại cửa hàng Fuji Fruits trong vòng 24h kể từ khi mua  hàng.
- Giá trị viết trên hóa đơn VAT bằng với giá trị thực tế tiêu dùng của  khách hàng. Quý khách hàng được yêu cầu gửi lại hóa đơn bán hàng phục vụ  cho việc viết hóa đơn VAT.
- Fuji Fruits sẽ hoàn thành viết hóa đơn sau từ 7-10 ngày kể từ ngày  nhận được yêu cầu của khách hàng tại cửa hàng. Quý khách có thể để lại  số điện thoại để cửa hàng Fuji Fruits liên hệ với khách hàng ngay khi  đã có hóa đơn.
- Quý khách hàng ký vào sổ giao nhận hóa đơn khi lấy hóa đơn VAT.
- Sau 3 tháng, khách hàng không đến lấy, hóa đơn sẽ được trả lại văn phòng công ty.

© 2018 Hệ thống hoa quả sạch Fuji Fruit