Chính sách thành viên Fuji

Nhằm tri ân khách hàng (viết tắt KH) đã ủng hộ FUJI FRUIT trong thời gian qua, công ty triển khai chính sách chiết khấu cho khách mua hàng thuộc hệ thống Fuji Fruit. Cụ thể:

© 2018 Hệ thống hoa quả sạch Fuji Fruit